Syarat-syarat sah pengedar 

Pembelian minimum adalah 1 kodi (20 helai) pada satu-satu transaksi.

Pembelian aksessori minimum 5 unit dan tidak termasuk didalam syarat belian minimum 1 kodi.

Pengedar wajib mengekalkan belian atau aktif sekurang-kurangnya dalam tempoh setiap 3 bulan.

Pengedar perlu mendapatkan kelulusan Ibupejabat untuk seberang aktiviti promosi.

Pengedar tidak dibenarkan menjual dibawah harga yang telah ditetapkan.

Kos pos ditanggung oleh pengedar.

Pos hanya pada alamat pengedar sahaja.

Pengedar layak menggunakan bahan pengiklanan Ibupejabat.

Kegagalan untuk mengikuti mana-mana syarat yang telah dinyatakan, status pengedar boleh dilucutkan serta merta.


Cara daftar pengedar

Perlu mengisi borang yang disediakan.

Bayaran RM500 perlu dibuat.

(pengedar tidak boleh menarik diri setelah bayaran ini dibuat)

Kod pengedar akan diberikan setelah bayaran dibuat / diterima.

(bayaran pendaftaran ini akan ditolak keatas jumlah belian pertama yang akan dibuat)