SYARAT MENJADI PENGEDAR - THE HIJAB CO

 • Pembelian minimum adalah 1 kodi (20 helai) pada satu-satu transaksi.
 • Pembelian aksessori minimum 5 unit dan tidak termasuk didalam syarat belian minimum 1 kodi.
 • Pengedar wajib mengekalkan belian atau aktif sekurang-kurangnya dalam tempoh setiap 3 bulan.
 • Pengedar perlu mendapatkan kelulusan Ibupejabat untuk seberang aktiviti promosi.
 • Pengedar tidak dibenarkan menjual dibawah harga yang telah ditetapkan.
 • Kos pos ditanggung oleh pengedar.
 • Pos hanya pada alamat pengedar sahaja.
 • Pengedar layak menggunakan bahan pengiklanan Ibupejabat.
 • Kegagalan untuk mengikuti mana-mana syarat yang telah dinyatakan, status pengedar boleh dilucutkan serta merta.
 • Perlu mengisi borang yang disediakan.
 • Bayaran RM500 perlu dibuat. (pengedar tidak boleh menarik diri setelah bayaran ini dibuat)
 • Kod pengedar akan diberikan setelah bayaran dibuat / diterima. (bayaran pendaftaran ini akan ditolak keatas jumlah belian pertama yang akan dibuat)